බෝධි වන්ඳනා

බෝධි වන්ඳනා

සම්බුදු හිමිට සෙවනක් වුනු බෝරජුට- මේ මල් පුදන්නේ සමිඳුන්ගේ නමට
බුදු හිමි කියා දුන් ඒ මහ ගුණ කදට- පළමුව වදිමි බෝ සමිඳුන්ගේ  නමට

බුදු පුද ලබාගත් සොඳ මේ බෝ රුකට- මේ පුද කරන්නේ පිළියෙළ කර සොඳට
සියලූම අපල දුරු කරවා දෙන ලෙසට- සහනය සලසන්න බෝරජුනේ අපට

අන්තිම සැපයි බෝ සමිඳුගේ සෙවන මට- අප අසරණයි වෙන්නකො සමිඳුනි පිහිට
සියලූම අපල දුරු කරවා දෙන ලෙසට- වැද වැද කියමි පින් ඇති බෝ සමිඳුන්ට

දෙවියන් බමුන් වඳිනා පුදනා බෝධී- කොපමණ වැඳුම් පිදුවත් මගෙ සිතට මදී
දැල්වෙන පහන් ආලෝකය සිතෙහි රැදී- බුදුහිමි පෙනේවා දෙනෙතට බෝ මැඩදී

බෝ පත් පවන් සිලි සිලි හඬ ඇසෙන විට- මට සිහිවෙන්නෙ බෝ සමිඳුන්ගේ සතුට
සුදුවැලි තලාවේ බෝමැඩ සෙවන යට- තෙල් මල් පුදා වඳිනෙමි බෝ සමිඳුන්ට

බෝ සමිඳුන්ගෙ මහ ගුණ කඳ මෙනෙහි කොට- අපෙ දුක කියන්නේ සමිදුගෙ සෙවන යට
සිසිලක් වෙලා අපෙ දුක නිවනා ලෙසට- අයදිමි නමැද මේ ලෙස බෝ සමිඳුන්ට

මද සුළගට ලෙල දෙන බෝ පත් සෙවනේ- ඉඳගෙන කියමි මට පිහිටක් වන ලෙසිනේ
මහ මෙවුනා උයනෙ රෝපිත බෝ රජුනේ- මට සිසිලක් ගෙන දෙයි මේ බෝ සෙවනේ

සිලි සිලි හඬ ඇසෙන විට බෝ සෙවන යට- ගෙනදෙයි සිසිල සහනය අපෙ අපලයට
සිටිනා විටදි බෝ සමිඳුගෙ සෙවන යට- අපෙ දුක් නිවෙයි ලැබෙමින් සමිඳුගෙ පිහිට

බුදු හිමි නෙතින් පුද ලැබු මහ බෝ සමිදේ- තේජස් බවක් ඇති බව වැටහෙයි නිබදේ
පිහිටක් අයැද මා අද කරදර මැද්දේ- බෝ සමිදුටයි අපෙ දුක කියලා වැන්දේ

මැද්ද දේසේ ඉර්දියෙන් වැඩි සිද්ද සිරිමහ බෝධි සාමිනි- අනුරපුර නුවරටත් වැඩලා ගුවන් සක්මන් කලයි සාමිනි
පොලව මිහිකත දිවැස් බලලා රනින් පලසක් මවා පෑමෙනි- නොදැන කළ පව් ගෙවා වඳිනට ආමි සිරි මහ බෝධි සාමිනි

අනුත්තර පුරිසාදි ගුණයෙන් පුදනු ලැබු දෙව් බඹු විසින්- සුගත මුනි සිරිපා කමල් යුග අනඳ හිමි නෑවූ ලෙසින්
දොහොත් මුදුනේ තබා වඳිමින් සුවඳ පැන් ඉස සිසිලසින්- අපිත් නාවමු අපේ සිරි මහ බෝ රජාණන් සන්තොසින්